Nusantara & Paladijn

Locatie: Almere
Opdrachtgever: De Alliantie

De Alliantie is volop bezig met het verduurzamen van het woningbestand en Green4energy helpt de corporatie daarbij. Bijvoorbeeld in Almere, waar we op 2 wooncomplexen aan de Van Raemdonckstraat 140 + 166 zonnepanelen installeerden. De opgewekte energie wordt ingezet voor de centrale voorzieningen zoals verlichting en lift.

Real time gegevens m.b.t. vermogen, opbrengst en meer:
» Nusantara
» Paladijn