Energiemonitoring voor 100 NOM-woningen in de Haarlemmermeer

Locatie: Haarlemmermeer
Opdrachtgever: BAM Wonen

Op voormalig landgoed Wickevoort, aan de rand van de Haarlemmermeer, heeft BAM Wonen in opdracht van SPF-beheer in totaal honderd grondgebonden NOM-woningen gerealiseerd. Green4energy heeft voor dit project alle MID (Measurement Instrument Directive)-gecertificeerde componenten -welke volgens de NOM-norm nodig zijn- geleverd.

Met de aansluiting van deze meetcomponenten op de NOM-portal Greeny -het monitoringssysteem van green4energy dat energieprestaties inzichtelijk maakt- hebben BAM Wonen en SPF-beheer real time kennis van de geleverde energieprestaties. Dit kan zowel op bewoners- als op projectniveau. De energieprestaties van de verschillende woningen worden jaarlijks middels een uitgebreide en overzichtelijke rapportage gepresenteerd. Zo kan BAM Wonen met Greeny op een eenvoudige manier de beloofde energieprestatie aan haar opdrachtgever aantonen.
 

Energiemonitoring voor 100 NOM-woningen in de Haarlemmermeer