Totaaloplossing voor EPV en NOM monitoring.

Greeny ontzorgt woningcorporaties, ontwikkelaars en aannemers van A tot Z met een uniek totaalpakket.

Daarom Greeny: ons unieke totaalpakket

Engineering en installatie

Green4energy heeft een sterke achterban van zusterbedrijven die samen beschikken over meer dan 50 jaar ervaring in installatietechniek. Met hen verzorgt Green4energy de complete engineering en plaatsing van installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen.

Hardware en software

Greeny is een totaalconcept en bestaat uit een hardware- en softwareoplossing waarmee u de energieprestaties van installaties in uw woningen optimaal kunt monitoren. Het verzamelen en verwerken van data met Greeny gebeurt volledig conform wet- en regelgeving.

Monitoring en rapportage

Greeny verzamelt belangrijke data voor EPV- en NOM-monitoring. Deze data zijn uw bewijsmateriaal om aan te tonen dat woningen voldoen aan de beloofde energieprestaties. Met onze overzichtelijke rapportages voldoet u aan uw bewijsplicht voor NOM-monitoring en de Energie Prestatie Vergoeding.

Beheer en onderhoud

Green4energy verzorgt het complete beheer en onderhoud van uw installaties, van A tot Z. Met slimme meetapparatuur monitoren wij op afstand de conditie en energieprestatie van de installaties in uw gebouwen en anticiperen direct op afwijkingen of storingen.

Online dashboard

Uw bewoners hebben met Greeny via een (beveiligd) online dashboard toegang tot hun persoonlijke energiegegevens. Hierin staat helder weergegeven wat het huidige energieverbruik is, het verwachte verbruik en de hoeveelheid opgewekte energie van alle installaties in de woning. Met deze gegevens is het voor zowel de bewoner als de woningcorporatie inzichtelijk welke installaties eventueel aandacht nodig hebben ter optimalisatie van de energieprestatie.

Voor corporaties

Woningcorporaties mogen huurders een vergoeding vragen voor de verduurzaming van een huurhuis. Om deze zogenoemde Energie Prestatie Vergoeding (EPV) te kunnen innen, moeten woningcorporaties kunnen bewijzen dat woningen voldoen aan gestelde eisen. Greeny verzamelt de juiste data die het recht op vergoeding uitwijzen.

Voor ontwikkelaars

Om kopers te prikkelen voor een NOM-woning, moeten projectontwikkelaars vooral duidelijk communiceren en een eerlijk verhaal vertellen. NOM-monitoring met Greeny biedt bewijsmateriaal waarmee u (nog jaren) kunt laten zien dat de woning inderdaad voldoet aan de beloofde energieprestaties. Het geeft bewoners bovendien realtime inzicht in energieverbruik.

Voor aannemers

Het bouwen van NOM-woningen dwingt aannemers om data m.b.t. de energieprestaties van de woningen te verzamelen én om deze gegevens te presenteren aan opdrachtgever en bewoners. Greeny maakt het aannemers makkelijk NOM-woningen te monitoren. In overzichtelijke rapportages bevestigen aannemers de beloofde nul op de meter.

Segment Woning Bewoner Bundel Verbruik Verwacht Opgewekt Details
Blok 1 (01-143) Pres. Kennedyhof 18 Mevr. J.T. Nederhand 184 kWh 178 kWh 100 % 98 % Details
Blok 1 (01-143) Pres. Kennedyhof 96 Dhr. H.M.M. Broeze 156 kWh 157 kWh 112 % 140 % Details
Blok 2 (144-217) Pres. Kennedyhof 161 Dhr. P.C. Post 193 kWh 189 kWh 96 % 64 % Details
Blok 2 (144-217) Pres. Kennedyhof 174 Fam. De Goert 380 kWh 381 kWh 116 % 96 % Details
Blok 2 (144-217) Pres. Kennedyhof 188 Fam. Molleman 344 kWh 339 kWh 103 % 106 % Details
Blok 3 (218-290) Pres. Kennedyhof 222 Mevr. G. Doodeman 201 kWh 94 kWh 94 % 101 % Details
Blok 3 (218-290) Pres. Kennedyhof 256 Mevr. Y. Göktas 198 kWh 195 kWh 105 % 99 % Details
Blok 1 (01-143) Pres. Kennedyhof 72 Fam. Lehuen 346 kWh 345 kWh 110 % 78 % Details
Blok 1 (01-143) Pres. Kennedyhof 84 Dhr. Addelzahkan 166 kWh 167 kWh 106 % 95 % Details
Blok 2 (144-217) Pres. Kennedyhof 189 Mevr. Kop 174 kWh 168 kWh 96 % 102 % Details

NOM:
Nul Op de Meter

In een ‘Nul Op de Meter’ (NOM) woning is de hoeveelheid verbruikte energie gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie. Om te toetsen of woningen daadwerkelijk voldoen aan de NOM-eisen, is het NOM-keurmerk ontwikkeld. Deze methode draagt zorg voor de kwaliteitsborging van NOM-concepten.

EPV: Energie
Prestatie Vergoeding

Woningcorporaties mogen huurders een vergoeding vragen voor de verduurzaming van een huurhuis, mits de verbeteringen voldoen aan de gestelde normen. Om deze Energie Prestatie Vergoeding te kunnen innen, moeten woningcorporaties deze kwaliteit bewijzen middels meetdata.

Greeny:
norm-proof

De kwaliteit en veiligheid van onze data voldoet aan de eisen zoals wettelijk vastgelegd in de NOM-keur én de Energieprestatie Monitoring Norm, hét fundament onder de afspraken over energieprestaties tussen consumenten, woningcorporaties en aannemers.

Verplicht bij monitoring NOM EPV
Opgenomen elektrische energie vanuit elektriciteitsnet
Teruggeleverde elektrische energie aan elektriciteitsnet
Opgeleverde elektrische energie vanuit zonnepanelen
Verbruikte energie door gebouwgebonden installaties (verwarming, ventilatie, hulpenergie)
Temperatuur en hoeveelheid verbruikt warmtapwater
Temperatuur en hoeveelheid verbruikte thermische energie voor verwarming
Binnentemperatuur
Hoeveelheid CO2 (meting in minimaal 1 woning per type per project)

Energieprestaties monitoren

Steeds vaker maken ontwikkelaars, bouwers en verhuurders langdurige afspraken met huurders en huizenkopers over de energieprestaties van woningen. Zodra er prestatiegaranties worden gegeven, is bewijs nodig om aan te tonen dat beloofde prestaties worden waargemaakt. Greeny ontzorgt alle partijen door de energieprestaties binnen woningen te monitoren en deze data om te zetten in overzichtelijke rapportages.

Energieprestaties optimaliseren

De monitoringsdata van Greeny kan worden gebruikt om prestaties van installaties inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Denk hierbij aan zonnepanelen, een warmtepomp, vloerverwarming en warmteterugwinning. Door de verwachte prestaties te vergelijken met de daadwerkelijke prestaties kunnen goed overwogen keuzes worden gemaakt in het kader van conceptverbetering in lopende en toekomstige projecten.

NOM jaaroverzicht